Masterclass De tekens verstaan

De kunst om alles in een ander licht te zien

In deze nieuwe masterclass voor eindverantwoordelijk leiders nemen we je mee op reis naar verrassende antwoorden op leiderschapsvragen van nu. Je leert de kunst om de tekens in jezelf en in je leef- en werkcontext te lezen en in een ander licht te zien. Dat maakt je groeiend effectief, je wordt je bewust van wat geleerd, geëerd of hersteld wil worden en wat effectieve interventies zijn. Leiders die koersen op deze ordening, verstaan de kunst om door de complexiteit van het hedendaags leiderschap heen, de eenvoud terug te vinden van wat werkelijk dient.

Uiteraard sluit de masterclass aan op ons boek De Tekens Verstaan, dat een weerslag is van onze visie op hedendaags leiderschap. Door leiderschapsvragen te bezien door het venster van ‘wat valt hier te leren’ in plaats van ‘wat wil ik veranderen’, opent zich een verrassend nieuw en tegelijkertijd oeroud perspectief. We nemen groei en ontwikkeling als uitgangspunt voor veranderingsprocessen. Je ontwikkelt een leiderschap dat nabij, aanspreekbaar, betrouwbaar en integer is en waarin je instrument van ontwikkeling leert te zijn. De rode draad van de masterclass kenmerkt zich door:

  • een fundamenteel bewustzijn van vanaf welke plek je je leiderschap vormgeeft;
  • je eigen overdracht als leerlandschap te onderzoeken;
  • de consequenties van je handelen als richtsnoer te nemen;
  • de tekens in essentie te verstaan;
  • de ordening als gids te beschouwen;
  • duurzame verandering als leerproces te zien.

Groeien in je persoonlijke ontwikkeling

Groeien in je persoonlijke ontwikkeling maakt een belangrijk deel uit van de masterclass; je persoonlijk leiderschap klinkt in je professioneel leiderschap door. De leerreis ondersteunt je in wie je bent en kunt worden in je persoonlijk leiderschap; zo ontstaat perspectief op wat je vanuit je eigenheid en bedoeling bij wilt dragen. Eindverantwoordelijk leiders hebben inzicht nodig in wat zij in hun bewuste en onbewuste overdracht neerzetten en hoe ze daarin de sleutels in handen hebben om ontwikkelingen in gang te zetten.

Groeien in je professioneel leiderschap

Leiderschap is een ambacht; een prachtig, vervullend vak én een roeping. Dit in je vingers willen krijgen is een keuze van binnenuit. Je eigen bevlogenheid en betrokkenheid als leider werken enthousiasmerend en zijn onmisbaar, in het directe contact en in het organisatieklimaat. Zo nodig je mensen uit om hun werk met hart en ziel uit te voeren en krijgen de dingen zin.

Zorg dragen voor een gezonde werkomgeving met een ademende structuur – waarin ieders ontwikkeling, creativiteit en autonomie tot zijn recht kan komen – is een kernaspect van een vitale, lerende organisatie. Gedurende de masterclass leer je hoe ontwikkeling verloopt en doe je kennis op over de dimensies van leren en groei.

Wat zijn de voorwaarden?

De masterclass is bedoeld voor eindverantwoordelijk leiders die willen zoeken naar dienende antwoorden op wat de context van hen vraagt. Die bereid en in staat zijn om de eigen ervaringen in te brengen en de nog onontgonnen gebieden in henzelf willen ontginnen. Met leiders die willen instromen in deze masterclass wordt een uitgebreid instroomgesprek gevoerd. In het instroomgesprek komen ook de aspecten van het ambacht aan bod en staan we uitvoerig stil bij het exploreren van jouw persoonlijke, professionele en organisatievragen en leerdoelen.

Duur en werktijden

De masterclass bestaat uit 5 blokken van 2 dagen. De eerste vier blokken duren van 10.00 tot 17.00 uur. In het vijfde blok zijn beide dagen van 10.00 tot 21.00 uur; de avonden zijn ingericht voor toetsing, evaluatie en een feestelijke afronding.

Opleiders

Morten Hjort
Wibe Veenbaas verzorgt één opleidingsblok.
Instroomgesprek, supervisie en begeleiding op de eindopdrachten: Mirjam Broekhuizen.